Contacte

Si vols contactar amb nosaltres,
ens podràs trobar a…

Aula de Lectura Modest Prats
C/ Sant Sadurní, s/n. 17482 Medinyà (Girona)

firadelconte@gmail.com
firadelconte@medinya.cat