bases-concurs-imatge-8a-edicio

III Concurs conte infantil il·lustrat

Modest Prats

Bases

Organitzat per l’Associació Fira del Conte, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Medinyà, es convoca el III concurs de conte infantil il·lustrat Modest Prats de la Fira del Conte amb les següents bases:

1. El Jurat premiarà un conte infantil il·lustrat de temàtica lliure. Es valorarà l’equilibri i l’harmonia entre el text i la il·lustració i que els continguts s’adeqüin a la comprensió d’infants menors de 7 anys, així com que la temàtica del conte no repeteixi la dels contes tradicionals infantils.

2. La participació està oberta a totes les persones majors de 18 anys. La participació pot ser individual o col·lectiva i caldrà inscriure’s prèviament a través del formulari que restarà obert fins el dia 12 de març de 2017.

3. Els contes presentats han de ser originals, inèdits, escrits en català i no haver estat premiats en altres concursos literaris o d’il·lustracions. Cada autor podrà presentar un màxim de dues obres.

4. Tots els treballs hauran d’anar signats amb un pseudònim. És indispensable que, en el correu hi figuri el pseudònim, un telèfon i el DNI. Amb aquestes dades es garanteix anonimat i es podrà confirmar l’autoria del treball guanyador.

5. L’extensió del text és lliure. Es valorarà especialment la seva adequació per a infants menors de 7 anys. Les il·lustracions es poden fer amb tècnica lliure. Les mides de la pàgina són de format obert 506 x 227 mm (tancat 253 x 227 mm, amb llom a l’esquerre). El conte tindrà un mínim de 24 pàgines –12 pàgines dobles – i un màxim de 40 pàgines – o sigui, 20 pàgines dobles – sense comptar les guardes, la portadella ni les cobertes.

6. Per optar al premi, els autors han de presentar, per correu electrònic, el projecte digitalitzat. Tres de les il·lustracions han d’estar totalment acabades i la resta, com a mínim, en estat d’esbós. El text complet ha d’anar maquetat correctament dins les pàgines.

7. Els treballs s’hauran d’enviar a: firadelconte@gmail.com amb el tema: III Concurs conte infantil il·lustrat Modest Prats fins a les 23.59 h del diumenge 12 de març de 2017. Els treballs rebuts forma de termini no seran acceptats.

8. La decisió del jurat es farà pública el 19 de març de 2017.

9. L’import del premi és de 1.000 euros, i inclou la cessió de drets a l’Associació Fira del Conte de Medinyà en les condicions que s’expressen en aquestes bases.

10. L’autor o els autors s’han de comprometre a lliurar l’obra totalment acabada abans del 17 d’abril de 2017.

11. L’acceptació del premi implica l’autorització en exclusiva a l’Associació Fira del Conte de Medinyà per a la reproducció, distribució i comunicació pública de l’obra premiada en qualsevol modalitat d’explotació, distribució, suport, format i mitjà (audiovisuals, informàtics, multimèdia, telemàtics, etc.) L’abast d’aquesta autorització serà mundial i el seu termini de vigència és de 3 anys des de la data d’atorgament i acceptació del premi.

12. El conte guanyador s’integrarà al fons de l’Associació Fira del Conte de Medinyà, la qual estarà facultada per oferir-la en consulta a la seva seu. Qualsevol ús per part de tercers requerirà l’autorització prèvia de l’autor.

13. El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació de les seves bases.

14. L’organització tindrà la facultat i la competència exclusiva per interpretar qualsevol dubte i resoldre qualsevol incidència que es produeixi durant la vigència del concurs i que no estigui prevista a les bases. Si això es produís s’anunciaria oportunament.

15. El premi es podrà declarar desert si els treballs presentats no reuneixen les característiques adequades o no s’ajusten a les bases del concurs.

16. El Jurat format per persones relacionades amb el món del conte (editorials, llibreries, escriptors, il·lustradors i dissenyadors) i representants de l’Associació Fira del Conte de Medinyà, decidirà la resolució del concurs i la farà pública a la web de la Fira del Conte de Medinyà (www.firadelconte.cat) el dia 18 de març de 2017.

17. L’entrega de premis es farà en el marc de la VIII Fira del Conte de Medinyà el dia 21 de maig de 2017 a Medinyà.

Per qualsevol dubte us podeu adreçar a: firadelconte@gmail.com

Podeu descarregar les bases aquí