Bases-concurscartell-7a-edicio

BASES DEL CONCURS PER A LA IMATGE DE LA 7a FIRA DEL CONTE DE MEDINYÀ

1. OBJECTE

Aquestes bases tenen per objecte regir en la convocatòria d’un concurs obert a totes les persones de Catalunya, i especialment a professionals de la il·lustració amb la finalitat d’obtenir la imatge gràfica per a la 7a Fira del Conte de Medinyà.

2. ADMISSIÓ D’ORIGINALS

Cada participant pot presentar un màxim d’una obra inèdita.

3. TÈCNICA I DIMENSIONS

La tècnica és lliure, però ha de ser apta per a la seva reproducció mitjançant quatricomia.

Per aquest motiu, no s’admetran tintes metal·litzades ni fluorescents, ni tampoc relleus o volums enganxats.

S’ha de presentar:

  • 1 disseny d’un cartell a tot color (quatricromia), amb una mida A3.
  • 1 disseny d’un políptic a 4+4 tintes amb format obert de 420×297 mm (tancat 105x148mm), plegat en acordió a 4 cossos i tornat a plegar pel mig, on s’inclogui la programació i altres informacions de la Fira.

Com que la programació de la Fira 2016 no és encara definitiva, caldrà que, en el disseny del mateix, hi consti la programació que trobareu a http://www.firadelconte.cat/edicio-2015/programacio---2015, de manera provisional. Del 4 al 10 d’abril s’haurà d’adaptar la programació definitiva al disseny.

  • 1 disseny de samarreta amb la imatge de la fira a un màxim de dues tintes i a una sola cara.

És important que figurin les següents informacions:

En tots els suports: el Text “7a Fira del Conte de Medinyà”

Al quadríptic i al cartell: 22 de Maig de 2016 i la web www.firadelconte.cat

Al quadríptic i al cartell: logotips i patrocinadors (vegeu exemple de cartell i díptic de Fira del Conte 2015)

4. TEMÀTICA

  • El conte

5. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I TERMINI

Per participar s’enviarà un correu electrònic a firadelconte@gmail.com amb:

  • Els arxius del disseny adjunts en format lleuger (jpg amb resolució)
  • Un arxiu word/pdf adjunt amb la següent informació:
   • Concurs per a la imatge gràfica de la Fira del Conte de Medinyà
   • Nom, cognoms i telèfon de contacte.

El termini per a la presentació de propostes és el 15 de febrer del 2016.

6. PREMI

Al guanyador li correspondrà la quantitat de 600€ que inclouen l’execució dels dissenys definitius, control en la producció de tota la imatge gràfica i l'aplicació de la imatge en altres formats i suports en cas que sigui necessari.

L’obra guanyadora quedarà en propietat de l’Associació Fira del Conte i l’autor cedeix en exclusiva i irrevocablement el dret a reproduir-la, totalment o parcialment, en qualsevol modalitat, mides o suport, així com la seva utilització per a difusió publicitària.

S’hi podran fer les modificacions necessàries per reproduir-la en els suports, les tècniques i les mides que sigui necessari. El nom de l’autor figurarà en tots aquells suports on aparegui la imatge sempre que l’aplicació ho permeti.

7. JURAT

El jurat es reunirà el 19 de febrer de 2016 per elegir la millor

proposta i estarà integrat pels següents membres:

  • Un dissenyador de reconeguda experiència en el camp de les arts plàstiques
  • Un il·lustrador/a
  • Un representant de l’Associació de la Fira del Conte
  • Un regidor de l’Ajuntament de Medinyà
  • La secretària de la Fira del conte que actuarà com a secretàri/a del jurat

Les persones inscrites com a autors/ores han de presentar obres inèdites i originals, així com comptar amb els drets o autoritzacions que siguin necessaris.

L’associació Fira del Conte no es responsabilitza de l’incompliment d’aquests requisits ni del contingut de les obres presentades, queda eximit de tota responsabilitat enfront de qualsevol reclamació que es pugui presentar pel que fa a aquesta qüestió i deriva aquesta responsabilitat a la persona inscrita com a autor/a.

El jurat pot declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s'ha presentat a concurs cap obra que compleixi els requisits de qualitat mínims, cas en el qual l’Associació Fira del Conte encarregarà el disseny a un professional.

8. VALORACIÓ I VEREDICTE

Per tal de decidir el Concurs, el jurat tindrà en compte els següents criteris:

  • Qualitat artística, expressivitat i originalitat del disseny, a partir de la temàtica proposada.
  • Expressivitat i potencial comunicatiu del cartell com a reclam i imatge de la Fira de Conte.
  • Adequació a les finalitats i al missatge de la Fira del Conte.
  • Potencial d’adaptació als diferents formats demanats així com capacitat de flexibilitat en relació a possibles modificacions segons les necessitats de programació.

El guanyador/a del concurs es donarà a conèixer a través de la web i les xarxes Facebook i Twitter de l’Associació de la Fira del Conte a partir del 22 de febrer, moment a partir del qual s’hauran de fer les modificacions pertinents al programa de la Fira. El dia 22 de maig es farà entrega del premi al guanyador del concurs.

El mateix dia de la Fira del Conte, l’Associació exposarà tots els cartells dels participants d’aquest concurs. Els autors que no vulguin que el seu treball quedi exposat, hauran de notificar-ho a través del correu de la Fira del Conte.

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

El fet de presentar-se a aquest concurs suposa l’acceptació estricta d’aquestes bases. El jurat del concurs té la facultat d’interpretar-les i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit, d’acord amb la seva finalitat.

L’Associació Fira del Conte de Medinyà queda facultada per resoldre qualsevol cas que no estigui previst.

Descarregueu-vos el PDF