Bases Concurs Modest Prats

II Concurs conte infantil il·lustrat

Modest Prats

Bases

Organitzat per l’Associació Fira del Conte, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Medinyà, es convoca el II concurs de conte infantil il·lustrat Modest Prats de la Fira del Conte amb les següents bases:


  1. El Jurat premiarà un conte infantil il·lustrat de temàtica lliure. Es valorarà l’equilibri i l’harmonia entre el text i la il·lustració i que els continguts s’adeqüin a la comprensió d’infants menors de 7 anys, així com que la temàtica del conte no repeteixi la dels contes tradicionals infantils.
  2. La participació està oberta a totes les persones majors de 18 anys. La participació pot ser individual o col·lectiva i caldrà inscriure’s prèviament a través del formulari que restarà obert fins el dia 11 de març de 2016.
  3. Els contes presentats han de ser originals, inèdits, escrits en català i no haver estat premiats en altres concursos literaris o d’il·lustracions. Cada autor podrà presentar un màxim de dues obres.
  4. Tots els treballs hauran d’anar firmats amb un pseudònim. És indispensable que, en un sobre a part i tancat, hi figuri el títol i el pseudònim com a remitent i, a l’interior, s’hi ha de fer constar les dades personals (nom i cognoms, adreça, telèfon, edat, DNI, adreça electrònica i pseudònim).
  5. L’extensió del text és lliure. Es valorarà especialment la seva adequació per a infants menors de 7 anys. Les il·lustracions es poden fer amb tècnica lliure. Les mides de la pàgina són de format obert 506 x 227 mm (tancat 253 x 227 mm, amb llom a l’esquerre). El conte tindrà un mínim de 24 pàgines –12 pàgines dobles – i un màxim de 40 pàgines – o sigui, 20 pàgines dobles – sense comptar les guardes, la portadella ni les cobertes.
  6. Per optar al premi, els autors han de presentar per correu postal una maqueta completa del projecte en paper i un CD amb la maqueta digitalitzada, en format PDF d’alta qualitat o TIF o JPG d’alta resolució (300 ppp) en quadricromia (CMYK). En el document hi ha d’haver les marques de tall i 3 mm de sangrat per banda. Tres de les il·lustracions han d’estar totalment acabades i la resta, com a mínim, en estat d’esbós. El text complet ha d’anar maquetat correctament dins les pàgines.
  7. Els treballs s’hauran de lliurar en mà o per correu postal fins el dia 11 de març a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis - Medinyà (c. Major,1 –Sant Julià de Ramis), de dilluns a divendres, de 9 a 15 h i dimecres i dijous, de 17 a 20 h. Al sobre, s’hi farà constar: Fira del Conte de Medinyà: II Concurs conte infantil il·lustrat Modest Prats.

En cas que els treballs es lliurin per agència de transport, no ha d’aparèixer per enlloc el nom de l’autor o dels autors.

S’acceptaran, els projectes que s’hagin rebut amb posterioritat al termini establert que portin el mata-segells amb data anterior a l’esmentada.

  1. La decisió del jurat es farà pública el 15 de març de 2016.
  2. Els contes no guardonats es podran recollir a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis - Medinyà (c. Major,1 –Sant Julià de Ramis), de dilluns a divendres, de 9 a 15 h i dimecres i dijous, de 17 a 20 h, a partir del 4 d’abril de 2016 i fins al 30 de juny de 2016. Un cop hagi transcorregut aquest termini, les obres seran destruïdes.
  3. L’import del premi és de 1.500 euros, i inclou la cessió de drets a l’Associació Fira del Conte de Medinyà en les condicions que s’expressen en aquestes bases.
  4. L’autor o els autors s’han de comprometre a lliurar l’obra totalment acabada abans del 18 d’abril de 2016.
  5. L’acceptació del premi implica l’autorització en exclusiva a l’Associació Fira del Conte de Medinyà per a la reproducció, distribució i comunicació pública de l’obra premiada en qualsevol modalitat d’explotació, distribució, suport, format i mitjà (audiovisuals, informàtics, multimèdia, telemàtics, etc.) L’abast d’aquesta autorització serà mundial i el seu termini de vigència de 2 anys des de la data d’atorgament i acceptació del premi.
  6. El conte guanyador s’integrarà al fons de l’Associació Fira del Conte de Medinyà, la qual estarà facultada per oferir-la en consulta a la seva seu. Qualsevol ús per part de tercers requerirà l’autorització prèvia de l’autor.
  7. El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació de les seves bases.
  8. L’organització tindrà la facultat i la competència exclusiva per interpretar qualsevol dubte i resoldre qualsevol incidència que es produeixi durant la vigència del concurs i que no estigui prevista a les bases. Si això es produís s’anunciaria oportunament.
  9. El premi es podrà declarar desert si els treballs presentats no reuneixen les característiques adequades o no s’ajusten a les bases del concurs.
  10. El Jurat format per persones relacionades amb el món del conte (editorials, llibreries, escriptors, il·lustradors i dissenyadors) i representants de l’Associació Fira del Conte de Medinyà, decidirà la resolució del concurs i la farà pública a la web de la Fira del Conte de Medinyà (www.firadelconte.cat) el dia 15 de març de 2016.
  11. L’entrega de premis es farà en el marc de la VII Fira del Conte de Medinyà el dia 22 de maig de 2016 a Medinyà.

Per qualsevol dubte us podeu adreçar a: firadelconte@gmail.com