6è Concurs Narració Oral

6è CONCURS DE NARRACIÓ ORAL JOAN BAHÍ


Finalitat: Participar a la fira del conte de Medinyà com a espectacle inaugural.

La Fira del conte vol promocionar la narració oral, valorant la veu com un apropament inicial al conte des del seu element més tradicional i proper.

L'objectiu és potenciar, recuperar i mantenir la força de la paraula dita, de la tradició oral. Trobar un espai on les històries narrades engresquin a petits i grans. Donar força a la veu que embolcalla la narració i fer possible que els que escolten, s'emocionin i s'impregnin de la màgia d’històries i contes.

1.CONVOCATÒRIA

Concurs de narració oral en el marc de la VII Fira del Conte de Medinyà.

Lloc: Local social de Medinyà. Carrer Migdia, 7

Hora: A les 15:15 (narradors a les 14:45h)

Dia: Divendres 15 d’abril de 2016

Obert a narradors i narradores i a totes les persones de Catalunya, que volen explicar un conte al públic present a l'acte de presentació de la VII Fira del Conte de Medinyà del dia 22 de maig de 2016.

El públic seran nens i nenes de l’escola Santa Fe i de l’Escola Bressol, Vall·llobrega de Medinyà i les seves famílies.

2. CONDICIONS

2.1- Cada participant ha de presentar una narració oral, que pot ser un conte tradicional, d’autor o propi. No es valorarà el conte, es tindrà en compte la interpretació i l’adequació.

2.2- La narració durarà un mínim de 10 minuts i un màxim de 15. No es pot accedir del temps establert.

2.3- Es pot portar material per acompanyar l’explicació. S’ha de tenir preparat abans de començar l’activitat (15:15). Al moment de començar es decidirà l’ordre de presentació.

2.4- Es valorarà :

    • La interpretació i l’expressivitat.
    • El rigor en el domini lingüístic.
    • L'adequació de la història a nens i nenes de 1 a 10 anys.
    • La posada en escena i el potencial comunicatiu.
    • L'empatia amb el públic infantil.

2.5- La narració guanyadora obrirà la fira del conte del diumenge dia 22 de maig.

3.JURAT

Hi haurà un jurat especialitzat nombrat per l’Associació de la fira del conte, amb la col·laboració del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona, Escola Santa Fe de Medinyà, la UdG i el MRP.

El públic també emetrà el seu vot de qualitat. Es contrastaran les votacions. El mateix dia es dirà la narració guanyadora.

4.PREMI

Al guanyador li correspondrà la quantitat de 250 €, 100€ i 150€ en material de l’ABACUS. A canvi, el guanyador es compromet a participar la Fira el dia 22 de maig, explicant el conte premiat.

5. LLIURAMENT DEL PREMI

El dia 22 de maig de 2016 a la tarda, a l’acte de cloenda de la VII Fira del Conte de Medinyà.