Concurs Conte Il·lustrat

I Concurs conte infantil il·lustrat Modest Prats

Bases

Organitzat per l’Associació Fira del Conte de Medinyà, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i Medinyà, es convoca el I concurs de conte infantil il·lustrat Modest Prats amb les següents bases:

1. El Jurat premiarà un conte infantil il·lustrat de temàtica lliure. Es valorarà l’equilibri i l’harmonia entre el text i la il·lustració i que els continguts s’adeqüin a la comprensió d’infants menors de 7 anys, així com que la temàtica del conte no repeteixi la dels contes tradicionals infantils.

2. La participació està oberta a totes les persones majors de 18 anys de qualsevol nacionalitat. La participació pot ser individual o col·lectiva i caldrà inscriure’s prèviament a través del formulari que restarà obert fins el dia 29 de març de 2015.

3. Els contes presentats han de ser originals, inèdits, escrits en català i no haver estat premiats en altres concursos literaris o d’il·lustracions. Cada autor podrà presentar un màxim de dues obres.

4. Tots els treballs hauran d’anar firmats amb un pseudònim. És indispensable que, en un sobre a part i tancat, hi figuri el títol i el pseudònim com a remitent i, a l’interior, s’hi ha de fer constar les dades personals (nom i cognoms, adreça, telèfon, edat, DNI, adreça electrònica i pseudònim).

5. L’extensió del text és lliure. Es valorarà especialment la seva adequació per a infants menors de 7 anys. Les il·lustracions es poden fer amb tècnica lliure. Les mides de la pàgina són en format horitzontal 290x170mm (format tancat del conte amb llom a l'esquerre). El conte tindrà un mínim de 20 pàgines i un màxim de 32 pàgines més la coberta. El nombre d’il·lustracions interiors poden ser per pàgina o a doble pàgina (les pàgines 1 i l’última es reservaran pel títol i els crèdits), a més la il·lustració de la coberta (portada i contraportada).

6. El conte s’haurà de presentar digitalitzat en format PDF d’alta qualitat o TIF o JPG d’alta resolució (300 ppp) en quadricromia (CMYK). En el document hi ha d’haver les marques de tall i 3 mm de sangrat per banda. També s’haurà de presentar el conte original.

7. Els treballs s’hauran de presentar, presencialment o a través de correu certificat, fins el dia 30 de març a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis – Medinyà (c. Major, 1- Sant Julià de Ramis), de dilluns a divendres, de 9 a 15 h i dimecres i dijous, de 17 a 20 h. Al sobre, s’hi farà constar: Fira del Conte de Medinyà: I Concurs conte infantil il·lustrat Modest Prats.

8. Els contes no guardonats es podran recollir a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis – Medinyà (c. Major, 1- Sant Julià de Ramis), de dilluns a divendres, de 9 a 15 h i dimecres i dijous, de 17 a 20 h a partir del 27 d’abril de 2015 i fins al 30 de juny de 2015.

9. L’import del premi és de 1.500 euros, i inclou la cessió de drets a l’Associació Fira del Conte de Medinyà en les condicions que s’expressen en aquestes bases.

10. L’acceptació del premi implica l’autorització en exclusiva a l’Associació Fira del Conte de Medinyà per a la reproducció, distribució i comunicació pública de l’obra premiada en qualsevol modalitat d’explotació, distribució, suport, format i mitjà (audiovisuals, informàtics, multimèdia, telemàtics, etc.) L’abast d’aquesta autorització serà mundial i el seu termini de vigència de 2 anys des de la data d’atorgament i acceptació del premi.

11. El conte guanyador s’integrarà al fons de l’Associació Fira del Conte de Medinyà, la qual estarà facultada per a oferir-la en consulta a la seva seu. Qualsevol ús per part de tercers requerirà l’autorització prèvia de l’autor.

12. Qualsevol ús posterior de l’obra premiada, amb independència de la modalitat d’explotació, incorporarà sempre la referència Obra premiada al Concurs de conte infantil il·lustrat Modest Prats de l’Associació Fira del Conte de Medinyà (ANY).

13. El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació de les seves bases.

14. L’organització tindrà la facultat i la competència exclusiva per interpretar qualsevol dubte i resoldre qualsevol incidència que es produeixi durant la vigència del concurs i que no estigui prevista a les bases. Si això es produís s’anunciaria oportunament.

15. El premi es podrà declarar desert si els treballs presentats no reuneixen les característiques adequades o no s’ajusten a les bases del concurs.

16. El Jurat format per persones relacionades amb el món del conte (editorials, llibreries, escriptors, il·lustradors i dissenyadors) i representats de l’Associació Fira del Conte de Medinyà, decidirà la resolució del concurs i la farà pública a la web de la Fira del Conte de Medinyà (www.firadelconte.cat) el dia 23 d’abril de 2015.

17. L’entrega de premis es farà en el marc de la VI Fira del Conte de Medinyà el dia 7 de juny de 2015 a Medinyà.

Per qualsevol dubte us podeu adreçar a: firadelconte@gmail.com

[Descarregeu aquí el document de les bases]