Bases Concurs 6a Edició

CONCURS PER A LA IMATGE DE LA 6a FIRA DEL CONTE DE MEDINYÀ

BASES

1. OBJECTE: Aquestes bases tenen per objecte regir en la convocatòria d’un concurs obert a totes les persones de Catalunya, i especialment a professionals de la il·lustració amb la finalitat d’obtenir la imatge gràfica per a la 6a Fira del Conte de Medinyà.

2. ADMISSIÓ D’ORIGINALS: Cada participant pot presentar un màxim d’una obra inèdita.

3. TÈCNICA I DIMENSIONS: La tècnica és lliure, però ha de ser apta per a la seva reproducció mitjançant quatricomia. Per aquest motiu, no s’admetran tintes metal·litzades ni fluorescents, ni tampoc relleus o volums enganxats.

S’ha de presentar:

· 1 disseny d’un cartell a tot color (quatricromia), amb una mida A3.

· 1 disseny en format llibret a tot color (quatricromia), on s’inclogui la programació i altres informacions de la Fira.

. Com que la programació de la Fira 2015 no és encara definitiva, caldrà que, en el disseny del mateix hi consti la programació que trobareu a www.firadelconte.cat/presentacio-2013/programacio-2013-concurs, de manera provisional. A partir del 16 de març el guanyador del concurs haurà d’adaptar la programació de l’edició del 2015, aproximadament un mes abans de la seva impressió definitiva.

· 1 disseny de samarreta amb la imatge de la fira.

És important que figurin les següents informacions:

En tots els suports: el text “6a Fira del Conte de Medinyà”

Al tríptic i al cartell: 7 de juny de 2015 i la web www.firadelconte.cat

Al tríptic i al cartell: logotips i patrocinadors (vegeu exemple de cartell i tríptic de Fira del Conte 2014)

4. TEMÀTICA: el conte

5. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I TERMINI:

Per participar s’enviarà un correu electrònic a firadelconte@gmail.com amb:

- els arxius del disseny adjunts en format lleuger (jpg amb resolució màxima de 1024 píxels d’alt x 488 píxels d’ample).

- un arxiu word/pdf adjunt amb la següent informació:

CONCURS PER A LA IMATGE GRÀFICA DE LA FIRA DEL CONTE DE MEDINYÀ

Nom, cognoms i telèfon de contacte.

El termini per a la presentació de propostes és el 2 de març del 2015

6. PREMI: Al guanyador li correspondrà la quantitat de 600€ que inclouen l’execució dels dissenys definitius, control en la producció de tota la imatge gràfica i l'aplicació de la imatge en altres formats i suports en cas que sigui necessari.

L’obra guanyadora quedarà en propietat de l’Associació Fira del Conte i l’autor cedeix en exclusiva i irrevocablement el dret a reproduir-la, totalment o parcialment, en qualsevol modalitat, mides o suport, així com la seva utilització per a difusió publicitària.

S’hi podran fer les modificacions necessàries per reproduir-la en els suports, les tècniques i les mides que sigui necessari. El nom de l’autor figurarà en tots aquells suports on aparegui la imatge sempre que l’aplicació ho permeti.

7. JURAT: El jurat es reunirà el 7 de març de 2015 per elegir la millor proposta i estarà integrat pels següents membres:

- 1 dissenyador de reconeguda experiència en el camp de les arts plàstiques

- 1 il·lustrador/a

- 1 representant de l’Associació de la Fira del Conte

- un regidor del l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis – Medinyà

- la secretària de la Fira del conte que actuarà com a secretàri/a del jurat

El jurat pot declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s'ha presentat a concurs cap obra que compleixi els requisits de qualitat mínims, cas en el qual l’Associació Fira del Conteencarregarà el disseny a un professional.

8. VALORACIÓ I VEREDICTE: Per tal de decidir el Concurs, el jurat tindrà en compte els següents criteris:

  • Qualitat artística, expressivitat i originalitat del disseny, a partir de la temàtica proposada.
  • Expressivitat i potencial comunicatiu del cartell com a reclam i imatge de la Fira de Conte.
  • Adequació a les finalitats i al missatge de la Fira del Conte.
  • Potencial d’adaptació als diferents formats demanats així com capacitat de flexibilitat en relació a possibles modificacions segons les necessitats de programació.

El guanyador/a del concurs es donarà a conèixer a través de la web i les xarxes Facebook i Twitter de l’Associació de la Fira del Conte a partir de 16 de març, moment a partir del qual s’hauran de fer les modificacions pertinents al programa de la Fira. El dia 7 de juny es farà entrega del premi al guanyador del concurs.

[Descarregueu aquí el document de les bases]